Kuan-Ying Wu, Yi-Shuan Liou, Chu-Yun Kou, Jung-Wei Hung, Ming-Chun Hsiao - NCTU, Taïwan, R.O.C.

Li-Chen Pan - TNNUA, Taïwan, R.O.C.